1
2


3
 


Kalite Politikamız

r
Yakından Tanıyın
Şirket profili
20 yılı aşkın süredir seçkin bir müşteri portföyüne hizmet eden Radon Tıp Gereçleri, müşterilerinin tüm Tıbbi Gereç ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Radon, uzun yılardır verdiği kaliteli hizmeti sayesinde, sürekli artan ivme ve yeni çözüm ortakları ile en kaliteli hizmeti anında sunmayı hedeflemektedir.
Radon 2014 yılından beri de yeni bir yapılanmaya girmiş ve RadonSet adı altında Diyaliz Başlatma Giriş/Durdurma Çıkış Fistül ve Diyaliz Başlatma Giriş/Durdurma Çıkış Kateter
setlerinin üretimini gerçekleştirmiştir. Bu yıldan beri de geçmişteki deneyimlerini de birleştirerek yoluna devam etmektedir.

Kalite politikamız
Ulusal ve uluslararası standartlar rehberliğinde, mevcut kaynakları doğru ve yerinde kullanıp, Kalite Yönetim Sistem şartlarına ve kalite hedeflerine uygunluğunu, sürekli iyileştirmeyi,
Diyaliz merkezlerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.

Kalite taahhüdü
Kalite Politikamız Müşterilerimize daima en iyi değerleri üretebilmek amacıyla sürekli iyileşmeyi ön görür. Temel değerlerimiz de tüm yönetici ve çalışanlarımız için şirket kültürünü temsil eder.
Planlanmış aktivitelerin başarısını garanti altına almak amacıyla verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir yaklaşımla kaynak, proses yönetimi ve organizasyonun etkinliği, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği vb. konularındaki iç ve dış kuruluşlarca yapılan denetimleri bir araç olarak kullanılır. 

Üst yönetim, çalışanların katılımı ve eğitimi, çalışma ortamının ve iletişimin etkinliği, kaynakların etkili yönetimi, destek proseslerinin sürekli iyileştirilmesi vasıtasıyla proseslerin etkinliğini artırarak çalışanlara en üstün değeri yaratmak için gerekli yöntem ve araçları araştırır ve uygular.

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan Yönetimin gözden geçirme toplantılarında kalite politikası, kalite hedefleri, müşteri beklentileri, müşteri şikayetleri, müşteriye sunulan ürün ve servise ilişkin performans göstergeleri gözden geçirilir ve taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla personel, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyacı belirlenerek bu kaynakların mevcudiyeti güvence altına alınır.

Ürettiğimiz ürünler için gerekli olan tüm testleri Turkak Onaylı Laboratuar’da gerçekleştirdik. Her yıl yapılan Tam döngü validasyon yöntemiyle ürettiğimiz ürünlerin sterilizasyonunu kanıtlamaktayız.

Etilen Oksit ile sterilizasyon işleminde bertaraf sistemini yönetmeliğe göre uygulayarak ürünlerimizi üretmekteyiz.
Onaylanmış kuruluş tarafından her yıl periyodik olarak denetlenerek ISO 13485:2016 ve CE sertifikasını alarak Uluslararası Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmuştur.

Çalışan politikamız
Radon, çalışanlarını başarının anahtarı olarak görür ve çalışanlarının isteklerini herzaman ön planda tutar.

Çalışanları için eğitim çalışmaları, her kademedeki çalışanların bireysel ve grup içindeki katkılarının arttırılması, geliştirilmesi, doğru işin doğru zamanda yapılmasının sağlanması, düzeltici faaliyetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, önleyici faaliyetlerin başlatılması, öneri mekanizmasının geliştirilmesi için yapılır.
Eğitim faaliyetleri, yıllık program doğrultusunda belirlenir, izlenir, gözden geçirilir ve Eğitim Talimatına göre gerçekleştirilir.

Kalite yönetim sisteminin gereklerine göre oluşturulmuş sağlam bir alt yapıyla birlikte mutlu ve huzurlu çalışanların daha kaliteli, daha olumlu verdiği hizmetle birlikte firmamız mutlu müşterilerine ulaşır

Çevre politikamız

Radon çevremize olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktadır.
Ürünün hammadde temininden, üretimine, özellikle sterilizasyon işleminin bertaraf edilmesi yöntemine hassasiyet göstermektedir.
EO gazının çevreye verdiği zararı önlemek adına EO gazını bertaraf eden sistemleri tercih etmiştir.
Böylelikle kendi sağlığı, çalışanlarının sağlığı, çevresinin sağlığı ve hastalarının sağlığını güvence altına alarak mutlu mesut bir sistem oluşturmuştur.
Bu sistemi oluşturmanın güvencesini yaşamaktadır...İLETİŞİM BİLGİLERİ


         Açılış-Sabah: 9:00 Kapanış Akşam 20:00


f Üretici Firma: RADON TIP GEREÇLERİ-HAKAN KANTOGLU


aAli Nihat Tarlan Cad. Tariki Has Sk. Osman Bey Apt. No: 7A

            Bostancı - Kadıköy - İstanbul


tTel (0216) 372 32 13 - 372 30 02


f Fax (0216) 416 27 39 


gGsm: 0532 347 62 07

         e-mail:hakan@radonmedikal.com

m   e-mail:radonhakan@hotmail.com